OZ Veselí Tekovskí Vinári
Nový Tekov

Všetko najlepšie v novom roku praje OZ Veselí Tekovskí Vinári

Valné zhromaždenie

Pozvánka

Predsedníctvo OZ Veselí Tekovskí Vinári pozýva na 5. zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Veselí Tekovskí Vinári, ktoré sa uskutoční v zasadačke KD v Novom Tekove dňa 9.2.2018 o 17. 00 hod

.

Program: 1. Otvorenie

Vystúpenie speváckej skupiny Vinička

2. Privítanie hostí

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Výročná správa OZ Veselí Tekovskí Vinári za rok 2017

5. Správa o hospodárení združenia za rok 2017- (Revízor)

6. Prijatie nových členov

7. Návrh plánu činnosti na rok 2018

8. Návrh rozpočtu na rok 2018

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Vyhodnotenie súťaží (vedomostný

kvíz, Fotografia roka, miestnej degustácii vín )

13. Záver

Počas zasadnutia bude prebiehať vedomostný kvíz. Po oficiálnej časti programu môžete ochutnať guláš, po ktorom bude nasledovať ochutnávka miestnych vín.

O kultúrny program sa postará spevácka skupina Vinička.

Pri prezentácii sa budú vyberať členské príspevky na rok 2018 vo výške 2,-/člena

Predseda OZ Veselí Tekovskí Vinári

Jozef Želiar


Oznam pre vinárov

Pozvánka

Predsedníctvo OZ Veselí Tekovskí Vinári pozýva miestnych vinárov a členov OZ VTV na prezentáciu miestnych vín a vín členov OZ VTV, ktoré sa uskutoční 9.2.2018. Vzorky je potrebné priniesť 7.2.2018 od 16 00 hod do 19 00hod do priestorov Kultúrneho domu Nový Tekov. Vzorky budú vo fľašiach 0,75L, označené menom, priezviskom druhom vína, kategóriou, ročníkom. Prípadne sa informujte u predsedu OZ VTV na tel. 0905 437 707

Predseda OZ Veselí Tekovskí Vinári

Jozef Želiar


Prvé fotky vo fotogalérii v roku 2018

Fotografia roka 2018 Nový Tekov

Aktuálne

                                                                      klikni na nadpis


Fotografia roka 2017 Nový Tekov

   Fotografia roka 2017 Nový Tekov 2

Nesúťažné snímky
Čo pripravujeme

 

Ochutnávka miestnych vín

Rez viniča

Slávnosť Sv. Urbana

Zájazd do vybranej vinohradníckej oblasti

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti

Činnosť speváckej skupiny Vinička

Fotografická súťaž

Prezentácia miestnych vín na kultúrnych podujatiach v obci