OZ Veselí Tekovskí Vinári
Nový Tekov

Všetko najlepšie v novom roku praje OZ Veselí Tekovskí Vinári


.Pozvánka na 6. valné zhromaždenie 

OZ Veselí Tekovskí Vinári


Pozvánka

          Predsedníctvo OZ Veselí Tekovskí Vinári pozýva na 6. zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Veselí Tekovskí Vinári, ktoré sa uskutoční v zasadačke KD v Novom Tekove dňa 8.2.2019 o 17. 00 hod

.

Program: 1. Otvorenie

Vystúpenie speváckej skupiny Vinička

2. Privítanie hostí

3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Výročná správa OZ Veselí Tekovskí Vinári za rok 2018

5. Správa o hospodárení združenia za rok 2018- (Revízor)

6. Prijatie nových členov

7. Návrh plánu činnosti na rok 2019

8. Návrh rozpočtu na rok 2019

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Vyhodnotenie súťaží (vedomostný

kvíz, Fotografia roka, miestnej degustácii vín )

13. Záver

Počas zasadnutia bude prebiehať vedomostný kvíz. Po oficiálnej časti programu môžete ochutnať guláš, po ktorom bude nasledovať ochutnávka miestnych vín.

O kultúrny program sa postará spevácka skupina Vinička.

Pri prezentácii sa budú vyberať členské príspevky na rok 2019 vo výške 2,-/člena

Predseda OZ Veselí Tekovskí Vinári

Jozef ŽeliarPrvé fotky vo fotogalérii v roku 2018

Fotografia roka 2018 Nový Tekov

Aktuálne

                                                                      klikni na nadpis


Čo pripravujeme

 

Ochutnávka miestnych vín

Rez viniča

Slávnosť Sv. Urbana

Zájazd do vybranej vinohradníckej oblasti

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a tvorivosti

Činnosť speváckej skupiny Vinička

Fotografická súťaž

Prezentácia miestnych vín na kultúrnych podujatiach v obci