Vinička

26.12.2016

Spevácka skupina vinička oslavuje v roku 2017 piate výročie vzniku. Postupne vás budeme na stránkach informovať o  jej činnosti.

Spevácka skupina "Vinička" r.2016

Prvý krát sa záujemcovia o spievanie v obci Nový Tekov stretli 10.1.2012 a pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári sa stretávame od jeho založenia 10.10.2014, kedy spevácka skupina prijala názov "Vinička".

Od januára r.2016 sa Vinička po vianočných prázdninách začala opäť stretávať na pravidelných nácvikoch, ktoré bývajú raz za týždeň zvyčajne v stredu v kultúrnom dome v Novom Tekove.

Dňa 1.2.2016 mal zavítať do obce Nový Tekov na návštevu predseda parlamentu p.Peter Pellegrini. P. starosta Ladislav Nagy oslovil Viničku s požiadavkou o zaspievanie dvoch pesničiek. Predseda parlamentu do našej obce zavítal po 16 hodine a Vinička už bola nachystaná v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu. Na úvod zaspievala Vinička dve zo svojich piesní - Od Tekova vietor veje a Ej víno vínečko. Potom nasledovali príhovory p. starostu Nagya ako aj príhovor predsedu parlamentu Petra Pellegriniho a neskôr nasledovala diskusia. Bola to významná udalosť pre Obec Nový Tekov a účinkujúci Viničky boli radi, že svojou troškou mohli prispieť k spríjemneniu chvíľ takejto významnej udalosti.

Dňa 6.2.2016 organizovala Obce Nový Tekov spolu s poslancami obecného zastupiteľstva už tradičnú obecnú zabíjačku spojenú s ochutnávku zabíjačkových dobrôt. Obyvatelia do kultúrneho domu začínali prichádzať už okolo 15 hodiny s tým, že oficiálny začiatok bol naplánovaný na 15.30 hod. Na úvod tejto obecnej akcie vystúpila spevácka skupina Vinička s troma veselými pesničkami, medzi ktorými nechýbala pieseň "Chytili sme brava kus", so zabíjačkovým textom. Neskôr sa jedlo a zabávalo, niektorí si aj zatancovali a rozišli sa len v neskorých nočných hodinách.

Dňa 12.2.2016 bola naplánovaná výročná členská schôdza Občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári. Na výročnej schôdzi sa sumarizovala činnosť združenia za rok 2015, pričom po otvorení schôdze vystúpila s krátkym kultúrnym programom spevácka skupina Vinička, ktorá od jeho vzniku 10.10.2014 účinkuje pod jeho záštitou. Vinička zaspievala tri veselé pesničky o víne - Víno sem, víno tam..., Ej víno, vínečko a V Tekove sú dobré vína. Po ukončení oficiálnej časti schôdze si ešte milovníci ľudových piesní zaspievali spolu s harmonikárom, ktorým bol člen vinárov Peter Senci zo Starého Tekova.

Dňa 4.3.2016 sa v kultúrnom dome v Novom Tekove konala výročná členská schôdza ZO Červeného kríža a výročná členská schôdza ZO Matice slovenskej. Spevácka skupina Vinička bola požiadaná o zabezpečenie kultúrneho programu na výročnú schôdzu. Vinička vystúpila so svojimi piesňami hneď v úvode výročnej schôdze a zaspievala 4 zo svojich piesní - Večer keď slniečko, Zem Slovenská, Keď si ja zaspievam a pieseň A na hure... Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie pozvanej speváckej skupiny Vozokanka z obce Plavé Vozokany. V závere vystúpenia Vozokana zaspievala pieseň Ej víno, vínečko a keďže túto pieseň má nacvičenú aj Vinička zaspievali si ju spoločne. Výročné schôdze oboch organizácií sa úspešne prepracovali cez ich program a v závere si aj pekne zaspievali. Obe spevácke skupiny aj Vinička aj Vozokanka boli odmenené potleskom.

Dňa 11.3.2016 v kultúrnom dome v Novom Tekove usporiadala Obec Nový Tekov oslavu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V kultúrnom dome sa stretli ženy z Nového Tekova a na úvod tejto peknej akcie zaspievala tri zo svojich pesničiek spevácka skupina Vinička už po druhýkrát aj so svojím nový členom p.Ivanom Kúdelom zo Starého Tekova. Po odspievaní tretej pesničky - Keby som ja poznal..., pridal ešte jednu zo svojich pesničiek aj Ivan Kúdela a zaspieval ženám peknú pieseň s gitarovým doprovodom. Potom nasledoval príhovor starostu obce p.Nagya a báseň v podaní p.Pappovej. V kultúrnom programe pokračovali detičky z materskej školy v Novom Tekove pod vedením pani učiteliek a po krátkom občerstvení nasledovalo vystúpenie detí z detského folklórneho súboru Tekovanček zo Starého Tekova.

Vinička sa v mesiaci apríl pripravovala na vystúpenia, ktoré nás čakali v predvečer prvého mája, t.j. 30.4.2016, kedy sa mala zúčastniť na stavaní mája. Boli sme pozvaný na domácu pôdu do Nového Tekova, kde sa mal stavať máj v priestoroch pri kultúrnom dome o 15. hod, ďalej o 16.30 hod. sme boli pozvaní do Hornej Seči, kde sa už skoro pravidelne zúčastňujeme na tejto akcii a o 18 hod. sme naše účinkovanie mali uzavrieť v Obci Zbrojníky, kde nás po prvý raz pozvala p.starostka Fillová tiež pri príležitosti stavania mája.

Stavanie mája v Novom Tekove sa začalo prvomájovým sprievodom na autách, traktoroch aj pešo. Keď prišiel sprievod pred kultúrny dom v praku pri fontáne bola pripravená skupina Vinička a májovou pesničkou "Sadíme my máje" sa začalo stavanie mája. Keď bol máj postavený, zaspievala Vinička ešte tri pesničky - "Krásny máj, Tmavá noc a Keď si ja zaspievam". Program v Novom Tekove pokračoval v priestoroch kultúrneho domu ale Vinička si posadala do áut a pokračovali sme do obce Horná Seč.

V Hornej Seči nás privítala p.starostka Moravská. Po úspešnom postavení krásneho ozdobeného mája sme sa presunuli na improvizované vonkajšie javisko a zaspievali sme 4 z našich pekných pesničiek, pričom sme pripojili aj maďarskú pieseň "Kiss kút, kerekes kút". Po odspievaní piesní sme sa posilnili pripraveným výborným bravčovým gulášom a v našom putovaní sme pokračovali do obce Zbrojníky.

V Zbrojníkoch sa stavanie mája začalo o 18 hod. Na začiatku vystúpili detičky z miestnej materskej škôlky a po drobných problémoch postavili aj v tejto obci pekný ozdobený máj a začalo sa vystúpenie speváckej skupiny Vinička. Naše vystúpenie sme začínali s piesňou "Sadíme my máje" a potom sme s prestávkami prespievali nami pripravené piesne. Za vystúpenie sme si vyslúžili príjemný potlesk. Po vystúpení nasledovalo krátke občerstvenie v podobe mastného chleba s cibuľkou a miestnou klobáskou. P.starostka obce nám poďakovala za vystúpenie, ktoré sa jej aj zúčastneným obyvateľom obce páčilo a dohodli sme sa, že v prípade že bude potrebovať by nás opäť kontaktovala. Samozrejme sme boli radi že sa im vystúpenie páčilo a dúfame, že budeme môcť dedinčanom skoro spríjemniť nejakú ich milú akciu v obci.

Dňa 20.5.2016 sa v našej obci konala akcia ku sviatku Sv.Urbana na Obecnom hajloku v novotekovských viniciach so začiatkom o 16.00 hod., ktorú organizovalo Občianske združenie Veselí tekovskí vinári v spolupráci s obcou Nový Tekov a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počasie nám tentoraz prialo a pekná akcia sa začala vystúpením speváckej skupiny Vinička, ktorá pracuje pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári, a zaspievali sme dve piesne "Na Tekovskej doline" a "Víno sem, víno tam". Po úvodných tónoch príjemných piesní nasledoval príhovor predsedu občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári p.Jozefa Želiara, ktorý prítomných privítal a zaželal všetkých príjemné posedenie. Nasledoval príhovor katolíckeho farára p.Tomčániho a symbolické odomykanie viníc, ktorého sa ujal starosta obce a správca obecného hajloku p.Ladislav Nagy. Po týchto slovách nasledovalo pokračovanie vystúpenia Viničky, ktorá ešte pripojila ďalšie pekné piesne o víne - "Víno je dar, Vörös bor a V Tekove sú dobré vína".

Potom nasledovala ochutnávka pripravených špecialít v podobe gulášu bravčového a paprčkového a pečených klobások, zábava do neskorších nočných hodín so skupinou Erb zo Starého Tekova a samozrejme aj ochutnávka výborných vín v obecnom hajloku.

Zábava bola výborná, počasie nám prialo a my dúfame, že o rok sa tu stretneme znova.

Dňa 24.6.2016 zavítala spevácka skupina Vinička opäť po roku do Senior Housu v Leviciach spolu s predsedom Občianskeho združenia Veselí Tekovskí Vinári Jožkom Želiarom.

Na úvod zaspievala Vinička peknú pomalú pieseň Jak je život krásny. Po úvodných tónoch predseda združenia Jožko Želiar pozdravil prítomných seniorov aj zamestnankyne zariadenia a predstavil aj spevácku skupinu Vinička.

Predseda združenia prichystal pre seniorov na degustáciu pár vzoriek bieleho vína a aj červeného. Pracovníčky ponalievali seniorom z každého z pripravených vín a p.Želiar porozprával pár slov ku koštovanej vzorke.

Počas koštovania nezaháľala ani Vinička a k príjemnej atmosfére prispela aj ďalšou zmesou pesničiek, ktoré si na túto príležitosť pripravili. Po odspievaní poslednej pesničky sa p.Želiar pekne poďakoval prítomným za pozvanie a seniorom zaželal veľa zdravíčka.

Seniori boli veľmi vďační za našu návštevu aj za vínka, pospomínali si a aj trošičku zaspievali a my sme boli radi, že sme im mohli troškou spríjemniť slnečné piatkové popoludnie.

Vinička mala v mesiaci júl prázdniny, no s príchodom augusta sme sa začali opäť stretávať na našich pravidelných nácvikoch, lebo nás čakali dve vystúpenia. Usilovne sme nacvičovali, aby sme si precvičili nové piesne, zopakovali už piesne staršie a naladili naše hlasivky.

Dňa 25.8.2016 bolo v našej obci podujatie pri príležitosti 60.výročia založenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Leviciach pod názvom "Okresný piknik". Toto stretnutie dôchodcov a sympatizantov ako aj členov základných organizácií jednoty dôchodcov v okrese prebiehalo vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove, kde bolo pripravené posedenie s kultúrnym programom a občerstvením. V úvode prebiehali príhovory starostov ako aj predsedníčky okresnej organizácie jednoty dôchodcov a v úvode vystúpila aj starotekovská spevácka skupina seniorov. Po príhovoroch a úvodných tónoch ľudových piesní v podaní hostí zo Starého Tekova nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Vinička. V príjemnom letnom slnečnom popoludní zaspievala Vinička štyri piesne - "Spievaj si vtáčatko, A na hure, Ej víno, vínečko a Tam pri Leviciach". Potom nasledovalo občerstvenie v podobe gulášu, koláčikov a dobrého vínka a v závere vystúpila so svojím programom Jadranka. Stretnutie bolo veľmi príjemné, počasie bolo krásne letné, seniori si aj zatancovali a strávili veľmi príjemné popoludnie.

Vinička dostala milé pozvanie do Obce Nemčiňany, kde sa dňa 27.8.2016 konalo Stretnutie rodákov a priateľov Nemčinian 2016. Moderátori programu nás privítali a mali sme vymedzený čas 40 min. počas ktorého sme odspievali blok piesní a hovoreného slova. V úvode nášho vystúpenia sme zaspievali štyri piesne, za ktorými nasledovalo predstavenie našej speváckej skupiny a hovorené slovo nášho harmonikára Janka Urbina, ktorý prítomných počastoval niektorými zo svojich vtipov. Potom nasledoval opäť hudobný blok piesní - Ten Tekovský hájik, Bože môj, otče môj, Šípová ružička a v Tekove sú dobré vína, za ktorým Janko pripojil ďalšie dva vtipy a nasledoval posledný blok našich piesní - Večer keď slniečko, Holuběnka a Tam pri Leviciach. Diváci nás odmenili potleskom, organizátori nás počastovali dobrým gulášom a vínkom, poďakovali sme sa p.starostovi za jeho pozvanie a už za tmy sme sa vracali domov.

Spevácka skupina Vinička dostala pozvanie od predsedníčky Jednoty dôchodcov v Rybníku p.Havranovej na účinkovanie na prehliadke speváckych folklórnych skupín. Toto podujatie pod názvom "Na ľudovú nôtu" sa konalo dňa 25.9.2016 v priestoroch kultúrneho domu v Rybníku nad Hronom, kde sa stretlo 9 speváckych skupín z rôznych obcí v bližšom aj vzdialenejšom okolí.

Vinička si pripravila tri zo svojich piesní - Keď si ja zaspievam, Houběnka a A na hure.., ktoré zaspievala hneď v úvode ako prvá spevácka skupina, nakoľko vedúci skupiny Vinička - Milan Stribula mal tak šikovnú ruku, že keď sa losovali poradové čísla, v akom poradí budú spevácke skupiny účinkovať, vylosovali nám číslo 1. Po našich úvodných tónoch nasledovali ďalšie spevácke skupiny, ktoré sme si my už mohli pohodlne vychutnať, nakoľko sme mali naše vystúpenie odspievané hneď v úvode.

Všetky vystúpenia boli pekne odspievané a účinkujúci aj tí, ktorí sa na toto podujatie prišli pozrieť určite strávili veľmi príjemné nedeľné popoludnie.

Hneď na začiatku októbra malo Občianske združenie Veselí tekovskí vinári naplánovanú záhradkársku výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výtvorov našich občanov. Dňa 1.10.2016 bolo o 18.00 hodine slávnostné otvorenie tejto záhradkárskej výstavy, ktorú v úvode otvoril predseda združenia Jozef Želiar, ktorého následne vystriedala spevácka skupina Vinička, ktorá novotekovčanom zaspievala tri pekné vínkové pesničky - Ej víno vínečko, Na Tekovskej doline a V Tekove sú dobré vína. Výstava bola spojená aj s vyhodnotením exponátov a malým občerstvením a pokračovala aj v nedeľu 2.10.2016.

Vinička dostala milé pozvanie z Obce Čaka, kde funguje Folklórny súbor Čakanka, ktorá dňa 15.10.2016 krstila svoj nový CD nosič pod názvom - Cez tú Čaku drobná hradská sekaná.

Na tomto milom podujatí zaspievala domáca folklórna skupina Čakanka zmes svojich pesničiek, ďalším účinkujúcim bola spevácka skupina zo susednej obce Plavé Vozokany - Vozokanka a posledným účinkujúcim bola naša spevácka skupina Vinička. Na tejto sobotňajšej akcii sme zaspievali štyri z našich pesničiek, medzi ktorými nechýbala pekná pesnička "Holuběnka" a na záver temperamentná pieseň "V Tekove sú dobré vína".

Potom nasledovalo vynikajúce občerstvenie a zábava pri ľudových pesničkách. Bolo to veľmi pekné podujatie, ktoré zorganizovali milý ľudia, ktorým sa tiež veľmi páčia pekné ľudové piesne ako aj členom Viničky a my sme boli radi, že sme sa na takomto krste mohli zúčastniť aj my, čo je pre nás zasa jedna nová skúsenosť.

Dňa 19.10.2016 organizovala Obec Nový Tekov posedenie pre našich seniorov v kultúrnom dome v Novom Tekove pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Naša spevácka skupina bola tiež ohlásená, aby sme svojimi piesňami prispeli ku kultúrnemu programu. V úvode tohto posedenia vystúpili so svojím programom detičky z materskej školy v Novom Tekove a za nimi nasledovalo vystúpenie našej speváckej skupiny Vinička. Pripravili sme si štyri zo svojich piesní, boli to pomalé, dojemné pesničky - Chodila som po záhradke, Keby som ja poznal a Holuběnka. Na záver sme pripojili jednu rýchlejšiu pieseň, ktorú spievame najskôr po maďarsky a potom po slovensky - Kiss kút, kerekes kút.

Seniori nás odmenili potleskom, nasledovalo občerstvenie a boli sme radi, že sme aj my s našimi pesničkami prispeli k takémuto peknému popoludniu.

Občianske združenie Svodov v zastúpení p. Julianou Hanzovou pozvali spevácku skupinu Vinička, aby sa zúčastnila na ich akcii pripravovanej pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorá sa bude konať 22.10.2016 v priestoroch kultúrneho domu vo Svodove. Spevácka skupina Vinička prijala pozvanie do Svodova a pripravili sme si pásmo našich pesničiek, ktoré bolo popretkávané hovoreným slovom. Zaspievali sme pesničky v troch blokoch, medzi ktorými nechýbali pekné piesne ako - Keď si ja zaspievam, Holuběnka, A na hure, Tam pri Leviciach, či v Tekove sú dobré vína. Pripravili sme si aj pár maďarský piesní - Kalapom, kalapom, Kiss kút, kerekes kút či Vöros bort. Tieto naše pesničky boli doplnené peknými vtipmi, ktorými prítomných počastoval náš harmonikár Janko Urbin.

Nasledovalo malé občerstvenie a neskôr sa spievalo ešte aj pri stoloch, pričom sa k nám pripojili aj všetci prítomní domáci a tiež sa zasmiali na Jankových vtipoch.

P.Hanzová nám veľmi pekne poďakovala za to, že sme prišli a bola veľmi rada, že sa ľudia zabavili, zasmiali a vytrvali do neskorších večerných hodín. Okolo šiestej hodiny večer sa Vinička poďakovala za milé pozvanie a s dobrými pocitmi sme sa vrátili do našej rodnej dedinky.

Dňa 27.11.2016 organizoval Miestny spolok Matice Slovenskej v našej obci už každoročnú akciu svätenia adventného venca na ktorú bola pozvaná aj spevácka skupina Vinička, aby prispela krátkym programom. V priestoroch kultúrneho domu bol nachystaný krásne ozdobený adventný veniec. V úvode mala krátky príhovor predsedníčka združenia p.Marková, následne p.farár Tomčány posvätil adventný veniec a potom nasledovalo vystúpenie Viničky. Zaspievali sme tri pekné vianočné piesne - Búvaj dieťa krásne, Pôjdem k tebe Mária a Narodil sa Kristus Pán. Potom nasledovalo malé občerstvenie v podobe teplého čajíka v kultúrnom dome. Predsedníčka Matice Slovenskej p.Marková poďakovala všetkým ktorý sa tejto peknej akcie zúčastnili.

Dňa 3.12.2016 sa v našej obci konali vianočné trhy spolu s oslavou príchodu Mikuláša. Pri tejto príležitosti sa stretli členovia Viničky a spolu si v tento vianočný čas príjemne zaspievali a zároveň ukončili svoje účinkovanie v roku 2016.

V roku 2016 sa nám podarilo rozšíriť naše rady, pričom sa k našej speváckej skupine pridal Ivan Kúdela zo Starého Tekova a s ním sa k nám pripojila aj Anka Bátovská zo Starého Tekova. Sme veľmi radi že sa k nám pridali a tiež, že naša výzva prijať ešte aspoň jedného chlapa bola korunovaná úspechom.

Vinička má v súčasnosti 14 členov - vedúcim skupiny je Milan Stribula a harmonikárom je Janko Urbin z Rybníka. Ostatní členovia súboru sú Táňa Magdová, Eva Zajacová, Zuzana Buzsíková, Helena Motková, Edita Lipárová, Hana Taňašiová, Zuzana Králiková, Iveta Zajacová, Estera Kacianová, Magdaléna Kvaková, Anna Bátovská a Ivan Kúdela.

V roku 2016 oslavoval náš harmonikár Janko Urbin svojich krásnych 70 rokov, ktoré sme aj patrične oslávili a ku ktorým mu aj teraz prajeme veľa - veľa zdravíčka, radosti z pesničiek a chuť do ďalšej spoločnej práce, aby sme sa mohli spolu stretávať ešte aspoň pár ďalších rokov.

Našim priaznivcom prajeme do Nového roku 2017 hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody, aby sme sa mohli aj v roku 2017 stretávať na rôznych zaujímavých akciách organizovaných v našej obci.

Váš text začína práve tu. Kliknite sem a môžete začať písať. Dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem ut enim ad minima veniam quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse.

Spevácka skupina "Vinička" r.2016

Prvý krát sa záujemcovia o spievanie v obci Nový Tekov stretli 10.1.2012 a pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári sa stretávame od jeho založenia 10.10.2014, kedy spevácka skupina prijala názov "Vinička".

Od januára r.2016 sa Vinička po vianočných prázdninách začala opäť stretávať na pravidelných nácvikoch, ktoré bývajú raz za týždeň zvyčajne v stredu v kultúrnom dome v Novom Tekove.

Dňa 1.2.2016 mal zavítať do obce Nový Tekov na návštevu predseda parlamentu p.Peter Pellegrini. P. starosta Ladislav Nagy oslovil Viničku s požiadavkou o zaspievanie dvoch pesničiek. Predseda parlamentu do našej obce zavítal po 16 hodine a Vinička už bola nachystaná v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu. Na úvod zaspievala Vinička dve zo svojich piesní - Od Tekova vietor veje a Ej víno vínečko. Potom nasledovali príhovory p. starostu Nagya ako aj príhovor predsedu parlamentu Petra Pellegriniho a neskôr nasledovala diskusia. Bola to významná udalosť pre Obec Nový Tekov a účinkujúci Viničky boli radi, že svojou troškou mohli prispieť k spríjemneniu chvíľ takejto významnej udalosti.

Dňa 6.2.2016 organizovala Obce Nový Tekov spolu s poslancami obecného zastupiteľstva už tradičnú obecnú zabíjačku spojenú s ochutnávku zabíjačkových dobrôt. Obyvatelia do kultúrneho domu začínali prichádzať už okolo 15 hodiny s tým, že oficiálny začiatok bol naplánovaný na 15.30 hod. Na úvod tejto obecnej akcie vystúpila spevácka skupina Vinička s troma veselými pesničkami, medzi ktorými nechýbala pieseň "Chytili sme brava kus", so zabíjačkovým textom. Neskôr sa jedlo a zabávalo, niektorí si aj zatancovali a rozišli sa len v neskorých nočných hodinách.

Dňa 12.2.2016 bola naplánovaná výročná členská schôdza Občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári. Na výročnej schôdzi sa sumarizovala činnosť združenia za rok 2015, pričom po otvorení schôdze vystúpila s krátkym kultúrnym programom spevácka skupina Vinička, ktorá od jeho vzniku 10.10.2014 účinkuje pod jeho záštitou. Vinička zaspievala tri veselé pesničky o víne - Víno sem, víno tam..., Ej víno, vínečko a V Tekove sú dobré vína. Po ukončení oficiálnej časti schôdze si ešte milovníci ľudových piesní zaspievali spolu s harmonikárom, ktorým bol člen vinárov Peter Senci zo Starého Tekova.

Dňa 4.3.2016 sa v kultúrnom dome v Novom Tekove konala výročná členská schôdza ZO Červeného kríža a výročná členská schôdza ZO Matice slovenskej. Spevácka skupina Vinička bola požiadaná o zabezpečenie kultúrneho programu na výročnú schôdzu. Vinička vystúpila so svojimi piesňami hneď v úvode výročnej schôdze a zaspievala 4 zo svojich piesní - Večer keď slniečko, Zem Slovenská, Keď si ja zaspievam a pieseň A na hure... Súčasťou kultúrneho programu bolo aj vystúpenie pozvanej speváckej skupiny Vozokanka z obce Plavé Vozokany. V závere vystúpenia Vozokana zaspievala pieseň Ej víno, vínečko a keďže túto pieseň má nacvičenú aj Vinička zaspievali si ju spoločne. Výročné schôdze oboch organizácií sa úspešne prepracovali cez ich program a v závere si aj pekne zaspievali. Obe spevácke skupiny aj Vinička aj Vozokanka boli odmenené potleskom.

Dňa 11.3.2016 v kultúrnom dome v Novom Tekove usporiadala Obec Nový Tekov oslavu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V kultúrnom dome sa stretli ženy z Nového Tekova a na úvod tejto peknej akcie zaspievala tri zo svojich pesničiek spevácka skupina Vinička už po druhýkrát aj so svojím nový členom p.Ivanom Kúdelom zo Starého Tekova. Po odspievaní tretej pesničky - Keby som ja poznal..., pridal ešte jednu zo svojich pesničiek aj Ivan Kúdela a zaspieval ženám peknú pieseň s gitarovým doprovodom. Potom nasledoval príhovor starostu obce p.Nagya a báseň v podaní p.Pappovej. V kultúrnom programe pokračovali detičky z materskej školy v Novom Tekove pod vedením pani učiteliek a po krátkom občerstvení nasledovalo vystúpenie detí z detského folklórneho súboru Tekovanček zo Starého Tekova.

Vinička sa v mesiaci apríl pripravovala na vystúpenia, ktoré nás čakali v predvečer prvého mája, t.j. 30.4.2016, kedy sa mala zúčastniť na stavaní mája. Boli sme pozvaný na domácu pôdu do Nového Tekova, kde sa mal stavať máj v priestoroch pri kultúrnom dome o 15. hod, ďalej o 16.30 hod. sme boli pozvaní do Hornej Seči, kde sa už skoro pravidelne zúčastňujeme na tejto akcii a o 18 hod. sme naše účinkovanie mali uzavrieť v Obci Zbrojníky, kde nás po prvý raz pozvala p.starostka Fillová tiež pri príležitosti stavania mája.

Stavanie mája v Novom Tekove sa začalo prvomájovým sprievodom na autách, traktoroch aj pešo. Keď prišiel sprievod pred kultúrny dom v praku pri fontáne bola pripravená skupina Vinička a májovou pesničkou "Sadíme my máje" sa začalo stavanie mája. Keď bol máj postavený, zaspievala Vinička ešte tri pesničky - "Krásny máj, Tmavá noc a Keď si ja zaspievam". Program v Novom Tekove pokračoval v priestoroch kultúrneho domu ale Vinička si posadala do áut a pokračovali sme do obce Horná Seč.

V Hornej Seči nás privítala p.starostka Moravská. Po úspešnom postavení krásneho ozdobeného mája sme sa presunuli na improvizované vonkajšie javisko a zaspievali sme 4 z našich pekných pesničiek, pričom sme pripojili aj maďarskú pieseň "Kiss kút, kerekes kút". Po odspievaní piesní sme sa posilnili pripraveným výborným bravčovým gulášom a v našom putovaní sme pokračovali do obce Zbrojníky.

V Zbrojníkoch sa stavanie mája začalo o 18 hod. Na začiatku vystúpili detičky z miestnej materskej škôlky a po drobných problémoch postavili aj v tejto obci pekný ozdobený máj a začalo sa vystúpenie speváckej skupiny Vinička. Naše vystúpenie sme začínali s piesňou "Sadíme my máje" a potom sme s prestávkami prespievali nami pripravené piesne. Za vystúpenie sme si vyslúžili príjemný potlesk. Po vystúpení nasledovalo krátke občerstvenie v podobe mastného chleba s cibuľkou a miestnou klobáskou. P.starostka obce nám poďakovala za vystúpenie, ktoré sa jej aj zúčastneným obyvateľom obce páčilo a dohodli sme sa, že v prípade že bude potrebovať by nás opäť kontaktovala. Samozrejme sme boli radi že sa im vystúpenie páčilo a dúfame, že budeme môcť dedinčanom skoro spríjemniť nejakú ich milú akciu v obci.

Dňa 20.5.2016 sa v našej obci konala akcia ku sviatku Sv.Urbana na Obecnom hajloku v novotekovských viniciach so začiatkom o 16.00 hod., ktorú organizovalo Občianske združenie Veselí tekovskí vinári v spolupráci s obcou Nový Tekov a s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Počasie nám tentoraz prialo a pekná akcia sa začala vystúpením speváckej skupiny Vinička, ktorá pracuje pod záštitou OZ Veselí tekovskí vinári, a zaspievali sme dve piesne "Na Tekovskej doline" a "Víno sem, víno tam". Po úvodných tónoch príjemných piesní nasledoval príhovor predsedu občianskeho združenia Veselí tekovskí vinári p.Jozefa Želiara, ktorý prítomných privítal a zaželal všetkých príjemné posedenie. Nasledoval príhovor katolíckeho farára p.Tomčániho a symbolické odomykanie viníc, ktorého sa ujal starosta obce a správca obecného hajloku p.Ladislav Nagy. Po týchto slovách nasledovalo pokračovanie vystúpenia Viničky, ktorá ešte pripojila ďalšie pekné piesne o víne - "Víno je dar, Vörös bor a V Tekove sú dobré vína".

Potom nasledovala ochutnávka pripravených špecialít v podobe gulášu bravčového a paprčkového a pečených klobások, zábava do neskorších nočných hodín so skupinou Erb zo Starého Tekova a samozrejme aj ochutnávka výborných vín v obecnom hajloku.

Zábava bola výborná, počasie nám prialo a my dúfame, že o rok sa tu stretneme znova.

Dňa 24.6.2016 zavítala spevácka skupina Vinička opäť po roku do Senior Housu v Leviciach spolu s predsedom Občianskeho združenia Veselí Tekovskí Vinári Jožkom Želiarom.

Na úvod zaspievala Vinička peknú pomalú pieseň Jak je život krásny. Po úvodných tónoch predseda združenia Jožko Želiar pozdravil prítomných seniorov aj zamestnankyne zariadenia a predstavil aj spevácku skupinu Vinička.

Predseda združenia prichystal pre seniorov na degustáciu pár vzoriek bieleho vína a aj červeného. Pracovníčky ponalievali seniorom z každého z pripravených vín a p.Želiar porozprával pár slov ku koštovanej vzorke.

Počas koštovania nezaháľala ani Vinička a k príjemnej atmosfére prispela aj ďalšou zmesou pesničiek, ktoré si na túto príležitosť pripravili. Po odspievaní poslednej pesničky sa p.Želiar pekne poďakoval prítomným za pozvanie a seniorom zaželal veľa zdravíčka.

Seniori boli veľmi vďační za našu návštevu aj za vínka, pospomínali si a aj trošičku zaspievali a my sme boli radi, že sme im mohli troškou spríjemniť slnečné piatkové popoludnie.

Vinička mala v mesiaci júl prázdniny, no s príchodom augusta sme sa začali opäť stretávať na našich pravidelných nácvikoch, lebo nás čakali dve vystúpenia. Usilovne sme nacvičovali, aby sme si precvičili nové piesne, zopakovali už piesne staršie a naladili naše hlasivky.

Dňa 25.8.2016 bolo v našej obci podujatie pri príležitosti 60.výročia založenia Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov v Leviciach pod názvom "Okresný piknik". Toto stretnutie dôchodcov a sympatizantov ako aj členov základných organizácií jednoty dôchodcov v okrese prebiehalo vo vonkajších priestoroch kultúrneho domu v Novom Tekove, kde bolo pripravené posedenie s kultúrnym programom a občerstvením. V úvode prebiehali príhovory starostov ako aj predsedníčky okresnej organizácie jednoty dôchodcov a v úvode vystúpila aj starotekovská spevácka skupina seniorov. Po príhovoroch a úvodných tónoch ľudových piesní v podaní hostí zo Starého Tekova nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Vinička. V príjemnom letnom slnečnom popoludní zaspievala Vinička štyri piesne - "Spievaj si vtáčatko, A na hure, Ej víno, vínečko a Tam pri Leviciach". Potom nasledovalo občerstvenie v podobe gulášu, koláčikov a dobrého vínka a v závere vystúpila so svojím programom Jadranka. Stretnutie bolo veľmi príjemné, počasie bolo krásne letné, seniori si aj zatancovali a strávili veľmi príjemné popoludnie.

Vinička dostala milé pozvanie do Obce Nemčiňany, kde sa dňa 27.8.2016 konalo Stretnutie rodákov a priateľov Nemčinian 2016. Moderátori programu nás privítali a mali sme vymedzený čas 40 min. počas ktorého sme odspievali blok piesní a hovoreného slova. V úvode nášho vystúpenia sme zaspievali štyri piesne, za ktorými nasledovalo predstavenie našej speváckej skupiny a hovorené slovo nášho harmonikára Janka Urbina, ktorý prítomných počastoval niektorými zo svojich vtipov. Potom nasledoval opäť hudobný blok piesní - Ten Tekovský hájik, Bože môj, otče môj, Šípová ružička a v Tekove sú dobré vína, za ktorým Janko pripojil ďalšie dva vtipy a nasledoval posledný blok našich piesní - Večer keď slniečko, Holuběnka a Tam pri Leviciach. Diváci nás odmenili potleskom, organizátori nás počastovali dobrým gulášom a vínkom, poďakovali sme sa p.starostovi za jeho pozvanie a už za tmy sme sa vracali domov.

Spevácka skupina Vinička dostala pozvanie od predsedníčky Jednoty dôchodcov v Rybníku p.Havranovej na účinkovanie na prehliadke speváckych folklórnych skupín. Toto podujatie pod názvom "Na ľudovú nôtu" sa konalo dňa 25.9.2016 v priestoroch kultúrneho domu v Rybníku nad Hronom, kde sa stretlo 9 speváckych skupín z rôznych obcí v bližšom aj vzdialenejšom okolí.

Vinička si pripravila tri zo svojich piesní - Keď si ja zaspievam, Houběnka a A na hure.., ktoré zaspievala hneď v úvode ako prvá spevácka skupina, nakoľko vedúci skupiny Vinička - Milan Stribula mal tak šikovnú ruku, že keď sa losovali poradové čísla, v akom poradí budú spevácke skupiny účinkovať, vylosovali nám číslo 1. Po našich úvodných tónoch nasledovali ďalšie spevácke skupiny, ktoré sme si my už mohli pohodlne vychutnať, nakoľko sme mali naše vystúpenie odspievané hneď v úvode.

Všetky vystúpenia boli pekne odspievané a účinkujúci aj tí, ktorí sa na toto podujatie prišli pozrieť určite strávili veľmi príjemné nedeľné popoludnie.

Hneď na začiatku októbra malo Občianske združenie Veselí tekovskí vinári naplánovanú záhradkársku výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a výtvorov našich občanov. Dňa 1.10.2016 bolo o 18.00 hodine slávnostné otvorenie tejto záhradkárskej výstavy, ktorú v úvode otvoril predseda združenia Jozef Želiar, ktorého následne vystriedala spevácka skupina Vinička, ktorá novotekovčanom zaspievala tri pekné vínkové pesničky - Ej víno vínečko, Na Tekovskej doline a V Tekove sú dobré vína. Výstava bola spojená aj s vyhodnotením exponátov a malým občerstvením a pokračovala aj v nedeľu 2.10.2016.

Vinička dostala milé pozvanie z Obce Čaka, kde funguje Folklórny súbor Čakanka, ktorá dňa 15.10.2016 krstila svoj nový CD nosič pod názvom - Cez tú Čaku drobná hradská sekaná.

Na tomto milom podujatí zaspievala domáca folklórna skupina Čakanka zmes svojich pesničiek, ďalším účinkujúcim bola spevácka skupina zo susednej obce Plavé Vozokany - Vozokanka a posledným účinkujúcim bola naša spevácka skupina Vinička. Na tejto sobotňajšej akcii sme zaspievali štyri z našich pesničiek, medzi ktorými nechýbala pekná pesnička "Holuběnka" a na záver temperamentná pieseň "V Tekove sú dobré vína".

Potom nasledovalo vynikajúce občerstvenie a zábava pri ľudových pesničkách. Bolo to veľmi pekné podujatie, ktoré zorganizovali milý ľudia, ktorým sa tiež veľmi páčia pekné ľudové piesne ako aj členom Viničky a my sme boli radi, že sme sa na takomto krste mohli zúčastniť aj my, čo je pre nás zasa jedna nová skúsenosť.

Dňa 19.10.2016 organizovala Obec Nový Tekov posedenie pre našich seniorov v kultúrnom dome v Novom Tekove pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Naša spevácka skupina bola tiež ohlásená, aby sme svojimi piesňami prispeli ku kultúrnemu programu. V úvode tohto posedenia vystúpili so svojím programom detičky z materskej školy v Novom Tekove a za nimi nasledovalo vystúpenie našej speváckej skupiny Vinička. Pripravili sme si štyri zo svojich piesní, boli to pomalé, dojemné pesničky - Chodila som po záhradke, Keby som ja poznal a Holuběnka. Na záver sme pripojili jednu rýchlejšiu pieseň, ktorú spievame najskôr po maďarsky a potom po slovensky - Kiss kút, kerekes kút.

Seniori nás odmenili potleskom, nasledovalo občerstvenie a boli sme radi, že sme aj my s našimi pesničkami prispeli k takémuto peknému popoludniu.

Občianske združenie Svodov v zastúpení p. Julianou Hanzovou pozvali spevácku skupinu Vinička, aby sa zúčastnila na ich akcii pripravovanej pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorá sa bude konať 22.10.2016 v priestoroch kultúrneho domu vo Svodove. Spevácka skupina Vinička prijala pozvanie do Svodova a pripravili sme si pásmo našich pesničiek, ktoré bolo popretkávané hovoreným slovom. Zaspievali sme pesničky v troch blokoch, medzi ktorými nechýbali pekné piesne ako - Keď si ja zaspievam, Holuběnka, A na hure, Tam pri Leviciach, či v Tekove sú dobré vína. Pripravili sme si aj pár maďarský piesní - Kalapom, kalapom, Kiss kút, kerekes kút či Vöros bort. Tieto naše pesničky boli doplnené peknými vtipmi, ktorými prítomných počastoval náš harmonikár Janko Urbin.

Nasledovalo malé občerstvenie a neskôr sa spievalo ešte aj pri stoloch, pričom sa k nám pripojili aj všetci prítomní domáci a tiež sa zasmiali na Jankových vtipoch.

P.Hanzová nám veľmi pekne poďakovala za to, že sme prišli a bola veľmi rada, že sa ľudia zabavili, zasmiali a vytrvali do neskorších večerných hodín. Okolo šiestej hodiny večer sa Vinička poďakovala za milé pozvanie a s dobrými pocitmi sme sa vrátili do našej rodnej dedinky.

Dňa 27.11.2016 organizoval Miestny spolok Matice Slovenskej v našej obci už každoročnú akciu svätenia adventného venca na ktorú bola pozvaná aj spevácka skupina Vinička, aby prispela krátkym programom. V priestoroch kultúrneho domu bol nachystaný krásne ozdobený adventný veniec. V úvode mala krátky príhovor predsedníčka združenia p.Marková, následne p.farár Tomčány posvätil adventný veniec a potom nasledovalo vystúpenie Viničky. Zaspievali sme tri pekné vianočné piesne - Búvaj dieťa krásne, Pôjdem k tebe Mária a Narodil sa Kristus Pán. Potom nasledovalo malé občerstvenie v podobe teplého čajíka v kultúrnom dome. Predsedníčka Matice Slovenskej p.Marková poďakovala všetkým ktorý sa tejto peknej akcie zúčastnili.

Dňa 3.12.2016 sa v našej obci konali vianočné trhy spolu s oslavou príchodu Mikuláša. Pri tejto príležitosti sa stretli členovia Viničky a spolu si v tento vianočný čas príjemne zaspievali a zároveň ukončili svoje účinkovanie v roku 2016.

V roku 2016 sa nám podarilo rozšíriť naše rady, pričom sa k našej speváckej skupine pridal Ivan Kúdela zo Starého Tekova a s ním sa k nám pripojila aj Anka Bátovská zo Starého Tekova. Sme veľmi radi že sa k nám pridali a tiež, že naša výzva prijať ešte aspoň jedného chlapa bola korunovaná úspechom.

Vinička má v súčasnosti 14 členov - vedúcim skupiny je Milan Stribula a harmonikárom je Janko Urbin z Rybníka. Ostatní členovia súboru sú Táňa Magdová, Eva Zajacová, Zuzana Buzsíková, Helena Motková, Edita Lipárová, Hana Taňašiová, Zuzana Králiková, Iveta Zajacová, Estera Kacianová, Magdaléna Kvaková, Anna Bátovská a Ivan Kúdela.

V roku 2016 oslavoval náš harmonikár Janko Urbin svojich krásnych 70 rokov, ktoré sme aj patrične oslávili a ku ktorým mu aj teraz prajeme veľa - veľa zdravíčka, radosti z pesničiek a chuť do ďalšej spoločnej práce, aby sme sa mohli spolu stretávať ešte aspoň pár ďalších rokov.

Našim priaznivcom prajeme do Nového roku 2017 hlavne veľa zdravia a rodinnej pohody, aby sme sa mohli aj v roku 2017 stretávať na rôznych zaujímavých akciách organizovaných v našej obci.