O nás


Naše občianske združenie od r. 2014

OZ Veselí Tekovskí Vinári

Vznik- október 2014

Počet členov ku dňu 31.12.2016 .....61

Predseda OZ VTV .........Jozef Želiar

Podpredseda ..........Ing. Iveta Zajacová,                Ing. Štefan Králik

Členovia .............................Zuzana Benkeová, Ing. Zoltán Kulcsár, Tibor Száraz, Milan Stribula, Ladislav Nagy, Ľuboš Kundaker.

Revízor ..........Bc Adriana Szárazová